Werk

PieterJan Mellegers:

"Doe wat je wilt"...Ja, ja!  Makkelijker gezegd dan gedaan!  

Ik werk als kleine zelfstandig onder de naam Wetenschap en Pedagogie. Ik streef ernaar dat ik dingen doe die mij blij maken, dus alleen dingen te gaan doen die bij mij passen. Dat klinkt zo lekker gemakzuchtig, maar het is een opgave. Misschien wel een roeping?

'Doe wat je wilt', de spreuk uit The neverending Story / Die unendlige Geschichte / Het oneindige verhaal, is een mooi motto, maar het is makkelijk het verkeerd te begrijpen.

    En je hebt vanbinnen natuurlijk ook een angstig stemmetje [ergens anders ook wel 'de grote tetteraar' genoemd] dat je liever een verzekering extra aanpraat dan een nieuw avontuur. Wat je werkelijk wilt doen (Je kunt ook zeggen: 'Wat je ware opdracht is,' maar dat klinkt zo ridderlijk) is tenslotte niet zo makkelijk te onderkennen. "Maar dat is een ander verhaal en dat moet maar een andere keer verteld worden!"

  Tom

Ik heb zeven jaar in twee totaal verschillende functies voor het Utrechts Nieuwsblad gewerkt. Ik was corrector en recensent literatuur. Ik schat dat ik als recensent een honderdtal artikelen heb geschreven. Mijn specialismen waren Engelstalige literatuur en marginale literatuur, de freelancers onder de schrijvers. Verder had ik een paar controversiële auteurs in mijn pakket, zoals Boudewijn Büch.

Voor de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), thans Educaplan genaamd, heb ik een verslag gemaakt over milieu-educatie op middelbare scholen. Zo’n opdracht zou ik graag weer krijgen: zelfstandig onderzoek doen en er vervolgens een rapport over maken, in dit geval ook nog in het Nederlands én het Engels! Ik zou tegenwoordig ook nog graag tekenen voor de foto’s!

Ik ben ook een enthousiast sitebouwer: sommige van mijn sites hebben al meer dan 10.000 bezoekers getrokken. Kariatide is op weg naar de 35.000! Zie de pagina Sitemeester voor de andere sites.

 

Voor het maandblad Aquarium en Terrarium Hobbyist was ik aanvankelijk corrector, later eindredacteur. Erg leuk en veelzijdig werk. Het behelst niet alleen tekstueel werk, maar ook contact met fotografen, drukkers en grafici. Hier kwam de kennis die ik bij het Grafisch Opleidingsinstituut opgedaan had goed van pas.  

Ik ben Bureauredacteur voor het Grafisch Opleidingscentrum (GOC) te Veenendaal geweest. Als zodanig heb ik lesmateriaal voor het grafisch onderwijs geredigeerd. Later is dit werk uitbesteed aan Nijgh-Grafiboek. Als freelancer heb ik het werk daar voortgezet.

  •     Onder de bedrijfsnaam Tekstconsulent heb ik alle leerboeken voor de Grafische Lycea (een nieuwe onderwijsvorm) geredigeerd in opdracht van Nijgh-Grafiboek

  •      Ik ben ook een tijd  persklaarmaker geweest. Ik heb onder andere  Darwins Hofvijver  van Tijs Goldschmidt  persklaar gemaakt. Ergens bij mij op zolder moeten de drukproeven nog liggen.

  •     Voor IBM en Microsoft heb ik hulpschermen van computerprogramma’s vertaald. Niet zo interessant werk. In één adem kan ik nog noemen dat ik ook een cursus voor Word heb geschreven en een manuscript in de kast heb liggen over Computer Mastery.

  •      Ik heb een aantal boeken uit het Engels vertaald en een aantal vertalingen gecorrigeerd. Sommige auteurs bedankten mij dat ik hen voor blunders behoed had. Eén auteur wilde mij als corrector van De Duivelsverzen van Salmon Rushdie. Maar ik was met iets anders bezig. Ik vond het idee van politiebewaking bij mijn huis ook niet zo prettig.

  •      Ik ben corrector voor een reclamebureau geweest. Een ontmoedigende bezigheid, ik heb het dan ook niet langer dan een half jaar volgehouden.

 
Ik ben noodgedwongen gestopt met redactioneel werk omdat ik RSI kreeg. Nu zou ik weer willen gaan schrijven en redigeren, daarom heb ik de cursus Wetenschapscorrespondentie bij SCW gevolgd. Mijn keuze viel op het SCW omdat daar veel schrijfwerk verlangd werd en omdat de docenten hun sporen verdiend hebben op verschillende terreinen van de journalistiek.    
   
Plannen: artikelen over de volgende onderwerpen zijn in voorbereiding. Sommige hebben het stadium van de definitieve tekst op één stap na bereikt.  

Home Omhoog Schaakmeester Lesmateriaal Schaken als metafoor Links Toernooien

Home Sites van PJM