Schaak? Mat! is de naam van een Duitse productie, die gebruik maakt van het schaakprogramma Fritz. De Duitse naam is dan ook Fritz und Fertig. Hij is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. De KNSB verkoopt hem en propageert hem als een speelse manier om schaken te leren.

Een van de originele aspecten van deze methode is, dat de kinderen eerst spelletjes moeten doen die vaardigheden oefenen waarmee ze later makkelijker de 'echte 'schaakstukken kunnen leren. 

In dit kasteel spelen ze bijvoorbeeld een vorm van pack-man. De figuur met het kroontje moet munten pakken zonder zelf door een van de spinnen gegrepen te worden. Uiteraard komen er bij ieder level meer spinnen bij en worden de spinnen sneller. Mijn zoon van elf scoorde twee keer zo hoog als ik.

Ook leuk: een kogel kaatsen die diagonaal over het speelveld beweegt. Probeer daarbij zoveel mogelijk wc-potten te breken. Je kaatst met het vierkant linksonder. Gelijk aan de oudste pc-spelletjes, waar het tennis heette. Het idee is, dat kinderen hierdoor de diagonalen leren beheersen, met andere woorden de loperzet.

Ik ben even vergeten wat je hier moest doen. Er kwamen steeds bloempjes uit de grond, die moest je begieren voor ze verdorden. Welke zet hoorde daar ook alweer bij? O ja, je moest snel zetten, recht en schuin. De dame!

De boeren in dit plaatje zijn pionnen, in overeenstemming met het Duitse woord 'Bauer'. Ze moeten trachten aan de overkant te komen. Kinderen oefenen niet alleen de pionzetten, maar ook de doorbraak!

Nu wordt het moeilijk. Het paard moet naar de wortel, maar alleen paardzetten op de manier van 'twee vooruit- een naar de zijkant' tellen. Dus 'recht' over de hindernissen!

Leuk gevonden: twee sumoworstelaars! De een tracht de ander van de mat te duwen. En dat heet dan... oppositie! Wat vinden we hiervan?

Het geheel gebeurt binnen een verhaal over twee koningskinderen, die het op moeten nemen tegen de gemene koning zwart. Ze doorlopen een leerschool van voorbereidende spelletjes en schaaktechnische oefeningen, voordat ze de strijd met hem aanbinden.

Het computerverhaal komt op mij heel ouderwets over. Je moet her en der klikken en dan reageert een element met een nietszeggend piepje of sprongetje, ˇf er zit een schaaklesje achter. Als je alleen ge´nteresseerd bent in het schaakspel, is het soms heel frustrerend dat je niet verder mag, omdat je iets nog niet geleerd hebt. Maar wat? En waar zit het verscholen? 

Elke keer als de figuren iets onder de knie hebben ,krijgen ze een prijs. Daar zit dan een spreuk aanvast, die zˇ oubollig is, dat hij niet serieus te nemen is. Hij is uiteraard ook nog op rijm en dat in het Vlaams...  Nou ja, dat maakt dan niets meer uit.

Naschrift: er is al lang een vervolg op deze cd.  Volgens mij hßd is daar al iets over geschreven... maar waar? Het is zaterdagochtend!