Home Links Lesmateriaal Het nut van schaakles Scholen Toernooien Schaakschool

Lustrum

Symposium

‘Goed Gespeeld’

over kinderen en schaken

Schaakschool Schaakmeester_P bestaat vijf jaar. We hebben een speciale avond gewijd aan de rol die schaken kan spelen in het leven van opgroeiende kinderen. Schaken is een spel, en spelen is noodzakelijk en leuk voor ieders ontwikkeling. Schaken is ook een sport, waarin het omgaan met winnen en verliezen hoort. Schaken is ook een mentale oefening, waarbij de hersens geprikkeld worden om moeilijkheden te overkomen, plannen te verzinnen, mogelijkheden door te rekenen. Schaken is ook een manier om anderen te ontmoeten.

Poulien Knipscheer (schaaktrainer en pedagoge) hield een voordracht, waarna we een discussie hielden aan de hand van diverse casussen.

"Elke ouder wil zijn/haar kind de beste start geven die er mogelijk is. Iedereen probeert op zijn/haar eigen unieke manier zijn kinderen zo goed mogelijk op te voeden."

"Als uw kind eenmaal het schaken heeft ontdekt en bij ons terecht komt, proberen wij natuurlijk ook binnen de schaaklessen een zo goed mogelijke start te bieden voor uw kinderen. Ook wij willen heel graag dat de kinderen het naar hun zin hebben, nieuwe uitdagingen aan gaan en met elkaar leren spelen."
"Maar ook is schaken een zinnig hulpmiddel gebleken om de cognitieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen die schaken worden wel degelijk ‘slimmer’. Er is meerdere malen onderzoek gedaan wat op verschillende manieren schakende en niet-schakende kinderen vergeleek. De resultaten spreken voor zich. De cognitieve groei die schakende kinderen laten zien is groter dan de groei die te zien is bij niet-schakende kinderen. Voor een IQ-verschil kan gecorrigeerd worden, dan nog is dit effect significant."
"Soms zorgt het ‘image’ van schaken voor zulke twijfels (zal mijn kind dan geen buitenbeentje worden; alle jongetjes voetballen tenslotte, toch? – wordt hij dan geen ‘nerd’. Zo iemand die altijd met z’n neus in de boeken zit en geen sociale contacten heeft)"

 

"Schaken is heel erg confronterend. Als je verliest heb je het echt gewoon zelf niet goed genoeg gedaan. Je kunt natuurlijk proberen om de omstandigheden (de klok, de scheidsrechter) of je tegenstander of trainer de schuld te geven. Maar eigenlijk weet iedereen zelf echt wel dat hij alleen zelf verantwoordelijk is voor het resultaat."
"Volgens mij is ZELFVERTROUWEN de allerbelangrijkste voorwaarde om wat dan ook te kunnen bereiken. Daarom was ik ook zo blij dat dit symposium uiteindelijk ‘Goed gespeeld’ is gaan heten."

 

"Ieder kind, ieder mens groeit van complimentjes en een groter compliment dan: ‘goed gespeeld’ kun je niet krijgen als je net je best hebt gedaan om zo goed mogelijk te spelen!"

 

 

 

 

Citaten uit de voordracht van Poulien Knipscheer op 18 maart 2008 bij het eerste lustrum van schaakmeester_P

DISCUSSIE CASUSSEN

 

  • Hoe ver gaat de invloed van ouders? Zouden ouders bij de schaakles moeten kunnen blijven? Zouden ouders invloed moeten kunnen uitoefenen op de inhoud van de schaakles? Zouden ouders invloed moeten kunnen uitoefenen op het moment van examen doen?

 

 

DISCUSSIE CASUSSEN

  • Zo ook voor toernooien? Mogen ouders bij de wedstrijden van hun kinderen kijken? Van afstand of direct naast het bord? Of zijn ouders meer een soort veredelde chauffeur; brengen en halen en verder niet zeuren?

 

DISCUSSIE CASUSSEN

  • Wie laten we toe tot de vereniging? Als een kind heel erg stoort omdat het bijv. heel erg druk is. Is het dan een goed plan om tegen de ouders te zeggen dat het kind beter niet meer op de vereniging kan komen? Mogen kleuters al komen? En oudere pubers die nog helemaal niet kunnen schaken?

 

DISCUSSIE CASUSSEN

  • Schaakles na schooltijd. Mag iedereen meedoen? Of alleen de kinderen die goed in rekenen zijn? Of alleen die kinderen die goed stil kunnen zitten en luisteren? Of juist die kinderen die moeite hebben met concentreren (schaken bevordert de concentratie, toch?)

 

DISCUSSIE CASUSSEN

 

  • Hoogbegaafd in de klas. Mag zo’n kind verder werken in zijn/haar stappenboek? Hoe kijken we aan tegen schaakles onder schooltijd als vorm van +-klas (of evt. als dat al speelt: leonardoscholen)

 

   

Aan het eind kreeg Geert Koefoed, medewerker van Schaakmeester_P, het boek Chess for Zebras van Jonathan Rowson aangeboden vanwege zijn verdiensten voor de schaakschool. Volgens PieterJan Mellegers een van de zeldzame boeken die zinnige dingen aanreiken aan volwassenen die beter willen leren schaken. Over Chess for Zebras en les aan volwassenen gaan we het een andere keer nog eens hebben! (Zie ook: Denken als doodzonde voor de schaker, een ander boek van Rowson!)

PieterJan Mellegers

e-mail:    info   @    schaakmeester-p.nl 

 

Home Omhoog Links Lesmateriaal Het nut van schaakles Scholen Toernooien