/brunia.htm

Home Nieuwe koppelingsbalk 

Schaakmeester_P is de oude website van schaakschool Schaakmeester_P, die niet meer bijgewerkt wordt. De nieuwe site is www.schaakles.com. Daar staat geldige informatie over tarieven, roosters e.d.    

Brunia 2

De familie van Rob wilde niet dat er schakers
op de crematie kwamen. Daarom organiseerde
een slagvaardig groepje mensen een
herinneringsbijeenkomst voor schakers,
hoogbegaafden en hun ouders.

Binnen vijf dagen werden een boekje en een programma
samengesteld. Het boekje bevat herinneringen aan
Rob, citaten, foto's en oefenstellingen.

Een herinneringsbijeenkomst aan een dode,
die als door de bliksem getroffen van de
aarde weggevaagd is, hoe hou je die?
Gelukkig kwam er iemand op het goede idee een
mevrouw van Menuta uit te nodigen.
Zij heette Agaath de Kwaadsteniet en ze hielp
de bijeenkomst vorm te geven.

Er was ruimte beschikbaar in het denksportcentrum in Delft.
Als je binnenkwam, kreeg je het boekje.
Je kon doorlopen naar de hal met vide,
waar een tafel stond met foto's van Rob, kaarsen, bloemen,
en een boek om wat in te schrijven. 

Je kon mensen ontmoeten die herinneringen wilden delen over Rob,
over schaaktrainingen, over ervaringen
van hoogbegaafden of dyslectische kinderen in het onderwijs.  Of je kon een potje schaken.

In de middag was er een korte ceremonie. Twee mensen hielden een toespraak,
zeven kinderen staken zeven kaarsen aan met zeven spreuken.

"Wij willen bij de mens Rob Brunia stilstaan door het aansteken van

zeven kaarsen.

De vlammen verbeelden een stukje van Rob zijn leven.....

als een teken van herinnering."

De eerste vlam

Is die van de opgaande zon.

het geven van het licht en warmte aan anderen

De tweede vlam

Is de vlam van de taal.

Met woorden zoeken mensen elkaar.

Om kennis over te dragen om oplossingen te zoeken

 

De derde vlam

Is de vlam van de gedrevenheid. Het altijd klaarstaan voor anderen.

en voor de dingen die je wilt bereiken

 

De vierde vlam

Is de vlam van de honger naar kennis

en het verlangen dit uit te dragen

aan iedereen die het wilde horen.

De vijfde vlam

Is de vlam van kracht en verzet

vechten voor de dingen waarin je gelooft

De zesde vlam

Is de vlam van de hoop

het geeft je kracht om door te gaan

De zevende vlam

Is de vlam die blijft....

De herinnering aan de nimmer aflatende energie waarmee

je schaaklessen gaf en kinderen begeleidde op school

Het is de vlam die niet zal doven,

en die door ons zal worden verder gedragen

als een vuur dat warmte geeft

 

Door merg en been ging het lied Testament van Bram Vermeulen,
zelf net vier maanden geleden overleden...

En als ik doodga, huil maar niet.

ik ben niet echt dood, moet je weten.

Het is de heimwee die ik achterliet.

dood ben ik pas, als jij die bent vergeten.

 

Brunia 1

Natuurlijk werd er, in de geest van Rob, ook veel geschaakt....
...en gekolonist. Rob was degene die 'Siedler' in Nederland introduceerde...

Voor de mensen die de hele dag bleven was er om zes uur een warm buffet, waarna het avondprogramma begon. De avond was ook grotendeels gewijd aan bijpraten, herinneringen ophalen en schaken. Er was ook nu een korte ceremonie, waarbij vier sprekers aantraden.

     Ook bij deze herdenking had Monique Stam voor mooie muziek gezorgd:
 'Een steen in de rivier' van (opnieuw) Bram Vermeulen.

Het was moeilijk, aan het eind van de avond, de kaarsen te doven...

 

Home Links Waar is De Vleugel? Het nut van schaakles Oude_index Schaakschool